גילוי נאות


החברה מנוהלת על ידי יואב זליקוביץ בעל רישיון משווק השקעות מרשות ני”ע